, 08h32 03/12/2018

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì?

(Xecuatui.vn) - Có những dòng xe chẳng hề nổi tiếng trên thế giới, nhưng tại những quốc gia nhất định, nó vẫn đứng đầu về doanh số bán hàng trong suốt nhiều thập kỷ.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 1.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 2.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 3.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 4.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 5.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 6.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 7.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 8.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 9.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 10.

Trong lúc người Việt cuồng Toyota, các quốc gia khác cuồng xe gì? - Ảnh 11.

Đồ hoạ: Tom

Theo Trí thức trẻ, Autopro