Bí Xanh, 11h26 17/05/2018

Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất, số 3 bạn không thể ngờ tới

(Xecuatui.vn) - Theo thống kê của The Mysterious World, bộ phù du chính là động vật có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới. Chúng chỉ sống được duy nhất 1 ngày.

Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất - Ảnh 1

1. Bộ phù du. Tuổi thọ trung bình: 1 ngày.

Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất - Ảnh 22. Gastrotricha. Tuổi thọ trung bình: 3 ngày.Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất - Ảnh 33. Kiến Drone. Tuổi thọ trung bình: 3 tuần.Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất - Ảnh 44. Ruồi nhà. Tuổi thọ trung bình: 4 tuần.Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất - Ảnh 55. Chuồn chuồn ngô. Tuổi thọ trung bình: 4 tháng.Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất - Ảnh 6=6. Chuột nhắt nhà. Tuổi thọ trung bình: 1 năm.Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất - Ảnh 7=6. Tắc kè hoa. Tuổi thọ trung bình: 1 năm.Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất - Ảnh 88. Cá ăn muỗi. Tuổi thọ trung bình: 2 năm.Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất - Ảnh 99. Chuột lang nhà. Tuổi thọ trung bình: 4 năm.Top 10 loài động vật có tuổi thọ ngắn nhất Trái Đất - Ảnh 1010. Thỏ nhà. Tuổi thọ trung bình: 8-12 năm.