Susw, 08h27 03/07/2018

Thanh niên vi phạm giao thông còn hô ” Công an đánh người!!!”. Cậy gần nhà gọi cả bố mẹ ra để ăn vạ

(Xecuatui.vn) - Vi phạm giao thông còn to mồm chửi người khác gây tranh cãi không những thế thanh niên còn cậy nhà gần gọi cả bố mẹ lên để ăn vạ

Gọi người thân như một vị thần

Thanh niên vi phạm giao thông còn hô " Công an đánh người!!!". Cậy gần nhà gọi cả bố mẹ ra để ăn vạ

Thanh niên đi lead đỏ vô cùng cứng

Bố đến rồi

Chỉ thẳng mặt các anh công an luôn

lại còn hổ báo ăn hôi

mẹ cũng đến luôn rồi

Những bình luận của cđm

 

Rất bức xúc về thanh niên

Nguon Oto fun