, 10h32 03/04/2019

Hé lộ mức thu nhập "khủng" của dàn lãnh đạo cao cấp Tập đoàn Vingroup

(Xecuatui.vn) - Mức lương và thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của Vingroup đã tăng hơn 20% trong năm qua.

Hé lộ mức thu nhập

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vừa công bố của Tập đoàn Vingroup cho thấy những số liệu không có mấy biến động so với báo cáo của doanh nghiệp này tự lập.

Trong năm 2018, doanh nghiệp này kinh doanh khá hiệu quả khi tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2018 tăng 36% so với năm 2017, đạt 121.894 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của Vingroup cũng đạt 13.854 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2017.

Một trong những điểm chú ý của báo cáo này chính là khoản 37 về Nghiệp vụ với các bên liên quan. Tại khoản này, báo cáo cho biết khoản thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của công ty.

Theo đó, trong năm 2018, số tiền lương và thưởng của Vingroup chi cho dàn lãnh đạo cao cấp này tăng mạnh, gần 22%, từ mức 45,421 tỷ đồng của năm 2017 đã tăng lên 55,252 tỷ đồng trong năm 2018.

Hiện tại, Vingroup có 9 thành viên trong Hội đồng quản trị (ông Phạm Nhật Vượng là Chủ tịch), trong đó có 1 chủ tịch, 5 phó Chủ tịch và 3 thành viên HĐQT độc lập; và 6 thành viên trong Ban Giám đốc. Tổng cộng, nhóm lãnh đạo này gồm 15 thành viên.

Tính trung bình, với mức chi lương và thưởng như trong năm 2015, mỗi thành viên của ban nhận lương và thưởng gần 3,7 tỷ đồng/năm, tương 307 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 50 triệu đồng/tháng so với năm 2017.

Theo Trí thức trẻ, Cafebiz