For you, 22h13 26/10/2017

Ảnh Honda Sports EV Concept

(Xecuatui.vn) - (Xecuatui.vn) Thời gian có thể thay đổi, nhưng tình yêu của Honda dành cho thể thao không bao giờ thay đổi và nó là bản sắc. Đó cũng là lý do cho sự xuất hiện của Sports EV Concept, một mẫu xe ý tưởng mang phong cách thể thao tại Tokyo Motor Show 2017.

Theo Autodaily