, 09h26 16/01/2019

10 điều khác biệt của Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam

(Xecuatui.vn) - Với một chiếc xe siêu sang quá nhiều chi tiết thú vị như Rolls-Royce Phantom thì đây là những thông tin cô đọng nhất mà bạn cần biết về những điểm khác biệt ở thế hệ thứ VIII so với người tiền nhiệm.

10 điều khác biệt của <a class=Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam - Ảnh 1." width="" height="" data-original="https://autopro56.mediacdn.vn/2019/1/15/1-1547553023087627157065.jpg" />

10 điều khác biệt của Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam - Ảnh 2.

10 điều khác biệt của Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam - Ảnh 3.

10 điều khác biệt của Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam - Ảnh 4.

10 điều khác biệt của Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam - Ảnh 5.

10 điều khác biệt của Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam - Ảnh 6.

10 điều khác biệt của Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam - Ảnh 7.

10 điều khác biệt của Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam - Ảnh 8.

10 điều khác biệt của Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam - Ảnh 9.

10 điều khác biệt của Rolls-Royce Phantom VIII vừa về Việt Nam - Ảnh 10.